تم برای بَش

سلام اگر تم خوب و زیبا برای بَش میشناسین معرفی کنین استفاده کنم:)

@AliGholipour
میتونی oh my bash نصب کنی

1 Like

@AliGholipour هم اینی که سهراب گفت خوبه هم میتونی blesh رو نصب کنی.

1 Like