پشتیبانی از اکتیویتی پاب

این یک متن آزمون برای فعال سازی اکتیویتی پاب است.

@sbehdani
آزمون

@sohrab @sbehdani
ببینم صدای منم میاد؟ 😁

@drcode

هم صدات اومد هم اعلانت
@sbehdani

@sohrab @drcode @sbehdani آها اینطور میشه پیام داد عجب

@sbehdani
چرا اولین پیام رو نشون نمیده؟

چون ممکنه طولانی باشه، محدودیت متن وجود داره برای همین لینک پیام رو می‌ذاره

1 Like