سوال- چرا بعد از بوت شدن سیستم برای باز کردن پارتیشن، درخواست رمز می‌شود؟

با سلام.
علت اینکه پس از روشن کردن لپتاپ ، جهت اولین ورود به پارتیشن غیر Home رمز کاربر درخواست می‌شود، چیست؟

سلام برای مونت کردن پارتیشن نیاز به دسترسی ریشه هست. برای همین ازتون رمز می‌پرسه.