کی وقت دارید آنلاین ماین‌تست بازی کنیم؟

سلام دوستان کی وقت دارید آنلاین به همراه چت صوتی توی جیتسی ماین‌تست بازی تسخیر پرچم بازی کنیم؟

پیوند بازی:

شبیه همون ماین‌کرفت هست منتها نرم‌افزار آزاد و متن‌باز. ضمنا روی سرور CTF بزن بکش داریم!