مشکل عدم به روزرسانی نرم افزارها در Software

بعد از چند بار تلاش برای به روزرسانی نرم‌افزارها از طریق software هربار با پیغام خطا در به روزرسانی مواجه شدم.

این مشکل به زودی با آپدیت استور رفع می‌کنیم، فعلاً موقتاً از طریق ترمینال اپدیت کنید:

sudo pacman -Syyu

و یا

sudo apt upgrade

هنوز زمانی که استور را باز می‌کنم، با پیام ۱۵ نرم‌افزار قابل به روزرسانی مواجه می‌شوم. در اجرای دستورات هم خطاها و هشدارهایی وجود داشت.

چه خطاها و هشدار هایی؟ استور گنوم رو باید بروز کنم داخل مخازن پارچ.

خطاها و هشدارهایی که می‌گید رو اگه میشه ارسالشون کنید

این خطا نیست، میگه یک پیش‌نیاز رو قبل از یک بسته نصب می‌کنه تا باهم تداخل نخورن.

1 Like

پس اگر موافقید این تاپیک تا به روزرسانی بعدی باز بمونه.

1 Like

آپدیت به زودی وارد مخازن پارچ میشه.

1 Like

**

نتیجه به روزرسانی (جهت اطلاع)

**

sudo pacman -Syu
:: Synchronizing package databases...
 core is up to date
 extra          7.9 MiB  894 KiB/s 00:09 [----------------------] 100%
 multilib is up to date
 ppr          22.8 KiB 11.9 KiB/s 00:02 [----------------------] 100%
 pcp.db failed to download
error: failed retrieving file 'pcp.db' from raw.githubusercontent.com : Operation too slow. Less than 1 bytes/sec transferred the last 10 seconds
error: failed to synchronize all databases (download library error)

مخازن چون سرور هنوز تعیه نکردیم روی گیت‌هابن.

1 Like