اشکال در آنلاک کردن home

وقتی سیستم رو روشن می‌کنم، بعد از بوت شدن از من رمز home رو می‌خواد، ولی کیبورد کار نمی‌کنه!