مشکل تنظیم کردن dns بصورت دائمی

سلام چجوری میتونم بصورت دائمی بر روی پارچ در مسیر
/etc/resolv.conf
دی ان اس دلخواه رو ست کنم؟

برای تنظیم به صورت دائمی میتونید متن زیر رو بخونید:

روش ها یکسان هستن